Sữa mẹ
Máy hâm sữa
Cọ bình sữa
Tiểu đường thai kì
Vỡ tử cung
Xuất tinh sớm

Trẻ sơ sinh bị khang tiếng phải làm sao?

 Trẻ bị khò khoè đờm nhiều.khang tiếng nhắc mũi .đã đi rất nhiều bs uống rất nhiều thuốc kháng sinh nhưng không hết mọi người có cách gì chữa cho bé không ạ ,xót quá.

  Trẻ bị khò khoè đờm nhiều.khang tiếng nhắc mũi .đã đi rất nhiều bs uống rất nhiều thuốc kháng sinh nhưng không hết mọi người có cách gì chữa cho bé không ạ ,xót quá.