Sữa mẹ
Máy hâm sữa
Cọ bình sữa
Tiểu đường thai kì
Vỡ tử cung
Xuất tinh sớm

Một số biểu hiện cha mẹ có thể nhận biết được con chậm nói nhé

Các dấu hiệu dưới đây cho biết em bé có dấu hiệu chậm nói